Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Disclaimer

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer staan beschreven.

Email

Emailberichten (incl. bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.
Het is niet toegestaan om e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken danwel te verspreiden.
Hydroflex Hydraulics B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in berichten niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van e-mailberichten.

Aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
Hydroflex Hydraulics B.V. besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de Hydroflex site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, kan Hydroflex Hydraulics B.V niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.
Hydroflex Hydraulics B.V. garandeert evenmin dat deze site foutloos of ononderbroken functioneert.
Hydroflex Hydraulics B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de opdeze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Hydroflex Hydraulics B.V.
Op al onze offertes en aanbiedingen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder onsĀ KvK-nummer 23065961, van toepassing, onder uitdrukkelijke van de hand wijzing van de toepasselijkheid van die van onze contractpartijen.
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Privacy

Privacy op onze website Hydroflex Hydraulics B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk zal worden behandeld.

Verkeersgegevens & Data-verzameling

Met verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers.
We bekijken hoe de site wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.
Hydroflex Hydraulics B.V. registreert o.a. uw Host-adres, Referer en UserAgent.
De gegevens worden behouden voor onbepaalde tijd.

Cookies

Hydroflex Hydraulics B.V. gebruikt cookies om onze website zodanig in te richten dat de bezoeker van de website de door hem of haar gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan ontsluiten. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Er wordt een bestandje op uw harddisk gezet. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker.
Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u:
in uw browser 'cookies off' in te stellen, of de 'cookies off' button aan te klikken. Indien u de cookies accepteert, zullen zij in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.
Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Eigendomsrechten

Hydroflex Hydraulics B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hydroflex Hydraulics B.V.
over te nemen, te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Direct mail van Hydroflex Hydraulics B.V.

Direct mail is een snelle en effectieve manier om klanten en prospects te informeren over nieuwe producten, prijzen en acties. Indien u geen mailing van Hydroflex Hydraulics B.V. meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden.